2102840584 Πλαπούτα 26 & Φλέμινγκ, Νέο Ηράκλειο anas.chatz@yahoo.gr
hero image

Οδηγίες Θηλασμού
 

 Ενημέρωση για την αναγκαιότητα και τα οφέλη του μητρικού θηλασμού.

 Οδηγίες για την ανατομική κατάσταση των μαστών και επίλυση τυχόν προβλημάτων.

 Οδηγίες για τον τρόπο, τη συχνότητα και τη διάρκεια του θηλασμού.

 Οδηγίες για τη σωστή διατροφή της μητέρας και την ασφαλή λήψη φαρμάκων.

 Επίλυση διαφόρων διαιτητικών προβλημάτων στα νεογνά και μικρά βρέφη.

 Οδηγίες απογαλακτισμού.